Stopiņu ambulance

Uzmanību!
No 12. septembra, pēc telpu rekonstrukcijas, Stopiņu ambulance atgriežas iepriekšējā adresē:
Institūta iela 20, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads.
Pieņemšanas laiki saglabājas iepriekšējie.
Pierakstīties pie ārstiem un pieteikt mājas vizīti var pa tālruņiem 67910796, 29182238.


UZMANĪBU!
Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, ambulatorie pakalpojumi ( t.sk. akūto pacientu pieņemšana, procedūras un analīzes) tiek sniegti TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta.

Sejas maksu lietošana ambulances telpās ir obligāta!

Par nosaukuma maiņu

Saskaņā ar administratīvi teritoriālo reformu un pamatojoties uz 2021.gada 7.jūlija Ropažu novada domes saistošo noteikumu Nr.1/21 “Ropažu novada pašvaldības nolikums” 8.,13. un 123. punktu Stopiņu novada pašvaldības aģentūra “Stopiņu ambulance” turpmāk saucas Ropažu novada pašvaldības aģentūra “Stopiņu ambulance”, par ko 2021.gada 13.decembrī Ropažu novada pašvaldība ir veikusi izmaiņas LR Uzņēmumu reģistra publisko personu un iestāžu sarakstā. Pārējie Stopiņu ambulances rekvizīti netiek mainīti un visi noslēgtie līgumi paliek spēkā.

Noslēdzas ģimeņu ārstu prakšu atbalsta projekts

2021.gada 18. maijā noslēdzas ERAF fonda projekts Nr.9.3.2.0/19/A/118 “Ģimeņu ārstu prakšu uzlabošana Stopiņu novadā”, kas uzlabo četras Stopiņu novada ģimenes ārstu prakses, kas padara ārstu darbību daudz kvalitatīvāku.

Veikti remontdarbi Sauriešu ģimenes ārsta praksē, iepirkts inventārs un medicīnas ierīces Upesleju doktorātā. Ulbrokas Ambulances divu ģimenes ārstu prakšu labiekārtošanai iegādāts inventārs un medicīnas ierīces, kā arī datortehnika un mēbeles.

Piesaistītie ES projekta līdzekļi mērķēti uz to, lai sekmētu kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru.

Šī projekta sadarbības partneri - SIA Ivetas Vīksnes ģimenes ārsta prakse un aģentūra Stopiņu Ulbrokas Ambulance. Kopējais projekta finansējums ir EUR 26 729.09, no tiem ERAF fonda līdzekļi EUR 22 719.73, kā arī finanšu resursi no valsts budžeta EUR 2 405.61. Privātais līdzfinansējums sastāda 6 % jeb EUR 1 603.75.

Stopiņu novada ģimeņu ārstu praksēs uzlabos infrastruktūru

Vairākās Stopiņu novada ģimenes ārstu praksēs jau sākušies uzlabojumi, ko paredz 2019.gada oktobrī noslēgtais līgums starp Stopiņu novada pašvaldību un Centrālo finanšu līguma aģentūru. Četrās ģimenes ārstu praksēs tiks īstenots ES fonda projekts Nr.9.3.2.0/19/A/118 “Ģimeņu ārstu prakšu uzlabošana Stopiņu novadā”.
Projekta galvenais mērķis ir sekmēt kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru.
Piesaistītie ES projekta līdzekļi ļaus veikt konkrētu iekārtu, mēbeļu, datortehnikas iegādi, kā arī būvniecības darbus, lai pilnveidotu veselības aprūpes infrastruktūru un padarīt vēl kvalitatīvākus aprūpes pakalpojumus.
Lai nodrošinātu ilgtspējību, projekta ietvaros tiks veikta infrastruktūras sakārtošana - paredzēts līdzfinansēt Ulbrokas Ambulances ēkas piebūves darbus, veikt Sauriešu ģimenes ārsta prakses telpu remontdarbus, kā arī apgādāt Upesleju doktorātu ar jaunām medicīnas ierīcēm, mēbelēm un datortehniku.
Šī projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 32 000,00 eiro, tajā skaitā projekta finansiālo kapacitāti nodrošina projekta iesniedzējs –pašvaldība un sadarbības partneri -SIA Ivetas Vīksnes ģimenes ārsta prakse, aģentūra Stopiņu Ulbrokas Ambulance. Plānots, ka projektā paredzētie darbi tiks pabeigti līdz 2020.gada beigām.

Jauna ģimenes ārste

Sākot ar 1.aprīli Stopiņu ambulancē uzsāks darbu jauna sertificēta ģimenes ārste Anda Opuļa. Iedzīvotāji, kuriem nav sava ģimenes ārsta vai kuri vēlas to mainīt, var piereģistrēties pie jaunās ģimenes ārstes. Lai to izdarītu, aicinām pierakstīties uz vizīti pie ārstes Stopiņu ambulancē. Ģimenes ārste pieņem visu vecumu pacientus, tostarp jaundzimušos, sniedz valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, ieskaitot slimību profilaksi, diagnostiku un ārstēšanu visu vecumu cilvēkiem. Papildu informāciju iedzīvotāji var saņemt Stopiņu ambulances reģistratūrā pa tālruni 67910796.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšana

Neatliekamā medicīniskās palīdzības dienesta ("ātrā palīdzība") palīdzība jālūdz gadījumos, kad pēkšņi un negaidīti radušies apdraudējumi dzīvībai un veselībai. Piemēram, ja cilvēkam ir samaņas un apziņas traucējumi, straujas un pēkšņas asinsspiediena svārstības, sirdsdarbības traucējumi, elpas trūkums, pēkšņas asas sāpes vēderā. Neatliekamā medicīniskā palīdzības tālrunis 113 Kas noteikti ir jāsaka ātrās palīdzības dispečeram. Secība var mainīties, turklāt arī dispečers pats uzdos jautājumus. Galvenais, atceries, ka atbildes ir jāsniedz skaidras, tas atvieglos mediķu darbu, sniedzot palīdzību.

Jums ir jānosauc:

 • Kur noticis negadījums?
 • Kas noticics?
 • Cik cietušo/saslimušo?
 • Cik vecs ir cietušais/saslimušais?
 • Vai viņš ir pie samaņas? Vai viņš elpo?
 • Kas ir zvanītājs? Kā Tevi sazvanīt?
 • Kur noticis negadījums?


 • Nekad nepārtrauc sarunu pirmais! Noteikti jāsagaida mediķu brigāde, lai pavadītu ārstus līdz pacientam/cietušajam. Tas taupīs tik dārgās minūtes.

Informācija par slimības pabalstu pieprasīšanu (darbnespējas lapa B).

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) informē, ka arī pēc 1.janvāra, kad ārstniecības personas uzsākušas obligātu e-veselības sistēmas lietošanu, ir nepieciešams iesniegums, lai pieprasītu VSAA slimības vai maternitātes pabalstu. VSAA informāciju par elektroniskajām darbnespējas lapām B var iegūt no E-veselības sistēmas tikai tad, kad ir saņemts personas iesniegums pabalsta piešķiršanai.

  Kā rīkoties, ja vēlas saņemt VSAA pabalstu:
 • Kad ārsts e-veselības sistēmā noslēdzis darbnespējas lapu B, noskaidrojiet tās reģistrācijas numuru.
 • Numurs nepieciešams, lai, izmantojot e-iesniegumu, persona norādītu konkrēto lapu, par kuru vēlas pieprasīt pabalstu, ja ir vairākas. Numurs jānorāda obligāti, kad tiek izmantots iesniegums papīra veidā.
 • Iesniedziet iesniegumu VSAA.
Visērtāk ir iesniegumu nosūtīt elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu “E-iesniegums VSAA pakalpojumiem”. Ātrākais ceļš – mājaslapas www.vsaa.lv sadaļā „elektroniskie pakalpojumi”, izvēloties ,,E-Iesniegums slimības pabalsta piešķiršanai vai pārrēķināšanai” un nospiežot ikonu „e”.
Ja nav iespējams nosūtīt elektroniski, joprojām tiks pieņemti arī personīgi VSAA klientu apkalpošanas centros vai valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros iesniegtie, kā arī pa pastu nosūtītie iesniegumi.
VSAA vērš uzmanību, ka pabalsta pieprasītājam VSAA iesniegumā jānorāda konta numurs, uz kuru vēlas saņemt maksājumu, jo VSAA var būt reģistrēti vairāki personas konta numuri.
Pabalsts par e-darbnespējas lapu B jāpieprasa 6 mēnešu laikā no pirmās saslimšanas dienas.
Ja persona VSAA pieņemto lēmumu par pabalsta piešķiršanu izvēlas aplūkot internetā, ar to var iepazīties interneta vietnē www.latvija.lv sadaļā „Mana darba vieta”.
Darba devējs e-veselības sistēmā noslēgto darbnespējas lapu redzēs Valsts ieņēmumu dienesta EDS sistēmā. Darbinieks no E-veselības sistēmas var nosūtīt darba devējam informāciju par atvērto un/vai slēgto e-darbnespējas lapu.

Uzmanību - Vakcinācija !!!

Vakcinācija ir efektīvs infekcijas slimību profilakses līdzeklis. Tā palīdz krasi samazināt saslimstību ar infekcijas slimībām vai pat pilnīgi likvidēt atsevišķas no tām, samazināt bērnu saslimstību, novērst epidēmijas rašanās draudus, ievērojami mazināt sociālos un ekonomiskos zaudējumus, ko izraisa infekcijas slimības. Uzziniet vairāk par vakcināciju pret difteriju un vakcināciju pret gripu!

Vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem

  Vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem
 • Gan Ulbrokā, gan Upeslejās personām ar funkcionāliem traucējumiem ir speciāli iezīmētas autostāvvietas.
 • Pie Upesleju doktorāta ieejas durvīm ir izveidota īpaša uzbrauktuve
 • labierīcības gan Upesleju doktorātā, gan ambulances ēkā Ulbrokā ir speciāli aprīkotas personām ar funkcionāliem traucējumiem
 • gadījumos, kad Ulbrokā nepieciešams izmantot platākās ieejas durvis, kas atrodas Institūta ielas pusē, lūgums zvanīt pa tālruni 67910796;
 • gadījumos, kad pacientiem ar funkcionāliem traucējumiem nepieciešams pacelt ēkas iebrauktuves barjeru pie Upesleju doktorāta, lūgums zvanīt pa tālruni 27844094.

Stopiņu novada pašvaldības aģentūras “Stopiņu ambulance” personas datu apstrādes un aizsardzības politika

Stopiņu ambulance ir personas datu Pārzinis, kas izpilda tiesību aktos noteiktās prasības attiecībā uz iestādes rīcībā esošo personas datu apstrādi un aizsardzību.

Personas datu apstrādes un aizsardzības politikas mērķis ir nodrošināt fizisku personu privātuma tiesības un brīvības, personas datu apstrādes procesu pārskatāmību un kontroli, datu integritāti un pieejamību datu subjektiem. Ar šo politiku mēs informējam pacientus, klientus, sadarbības partnerus un personālu par pasākumiem, kas tiek īstenoti iestādē, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību. Mēs informējam datu subjektus par viņu tiesībām un pienākumiem.

Šajā dokumentā jēdziens “personas dati” saprotams kā jebkura informācija, kas tieši vai netieši attiecināma uz fizisku personu (datu subjektu). Jēdziens “apstrāde” saprotams kā jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana

Šī politika pilnā mērā attiecas uz ikvienu datu subjektu, kura personas datus apstrādā Stopiņu ambulance kā datu pārzinis.

  Stopiņu ambulance ir arī personas datu apstrādātājs tiem fizisku personu datiem, kurus tā apstrādā citu personas datu pārziņu uzdevumā:
 • Nacionālā veselības dienesta vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā (e-veselība) un veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas norēķinu sistēmā „Vadības informācijas sistēma” ietvertajiem personu datiem;
 • CSDD uzturētajā Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā ietvertajiem personu datiem.

Attiecībā uz augstāk minēto datu apstrādi, Stopiņu ambulance izpilda tikai datu apstrādātāja pienākumus, bet Pārziņa pienākumus pilda katras konkrētās datu apstrādes sistēmas pārzinis.

Par personas datiem, kas tiek vākti un apstrādāti

Šī politika tiek piemērota visa veida fizisko personu datiem, kurus apstrādā ārstniecības iestāde. Personas dati ārstniecības iestādē var būt papīra un elektroniskā formā, tajā skaitā e-pastu sarakstes veidā, fotoattēlu formā, bioloģiskā materiāla veidā. Stopiņu ambulance kā pārzinis nodrošina, ka personu dati tiek glabāti droši un darbā tiek ievērots konfidencialitātes princips. Iestāde nodrošina datu subjekta intereses, godprātīgu un likumīgu personas datu apstrādi tikai atbilstoši paredzētajam mērķim un tam nepieciešamajā apjomā.

  Ārstniecības iestāde iegūst un apstrādā tos pacientu personas datus pacientu medicīniskajos un citos dokumentos, kas ir nepieciešami veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai. Tie var saturēt šādu informāciju:
 • personas vārdu un uzvārdu, personas kodu, adresi, e-pasta adresi, tālruņa numuru, vecumu, dzimumu, profesiju, kvalifikāciju, izglītību, informāciju par pacienta pārstāvi un kontaktinformāciju neatliekamiem gadījumiem;
 • informāciju par pacienta kontaktiem ar praksi, tajā skaitā par zvaniem un elektroniski sūtītiem paziņojumiem, kā arī par prakses apmeklējumiem;
 • medicīniskos ierakstus un atzinumus par pacienta veselības stāvokli, informāciju par veikto ārstēšanu un aprūpi, kas parasti tiek apkopota pacienta ambulatorajā kartē, bet var būt ietverta arī atsevišķos dokumentos;
 • dažādu laboratorisko un diagnostisko izmeklējumu rezultātus;
 • informāciju pacientu ārstēšanas vajadzībām no citiem veselības aprūpes pakopojumu sniedzējiem vai no pacienta tuviniekiem, kas sniedz ziņas par pacientu;
 • personas datus, kuru iegūšanu un apstrādi nosaka obligātas tiesību normas;
 • personu datus, kuru apstrāde ir nepieciešama, lai nodrošinātu būtiskas sabiedrības intereses, piemēram, lai novērstu noziedzīgus nodarījumus vai riskus, kas saistīti ar citu cilvēku aizsardzību.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir noteikts tiesību aktos, tādos kā Pacientu tiesību likums, Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos, kas reglamentē fizisko personu datu un privātās dzīves aizsardzību. Pacientu personas dati tiek iegūti un apstrādāti ar mērķi nodrošināt pilnvērtīgu, kvalitatīvu un laikus sniegtu veselības aprūpes pakalpojumu. Pacientu personas datu apstrāde notiek pamatojoties uz Regulas 6.panta 1. punkta b) un c) apakšpunktu un Regulas 9.panta 2.punkta c) un h) apakšpunktā noteikto. Ārstniecības iestāde iegūst un apstrādā ārstniecības iestādes personāla personas datus, lai nodrošinātu darba tiesisko attiecību nodibināšanai un īstenošanai nepieciešamos pasākumus. Personāla personas datu apstrāde notiek saskaņā ar tiesību aktos un darba līgumā noteikto. Ārstniecības iestāde var apstrādāt to personu datus, kas ir ietverti iestādes līgumos ar tās sadarbības partneriem un klientiem. Šo personas datu apstrāde notiek tiesību aktos un līgumos noteikto tiesību ietvarā.

Datu uzglabāšana un drošība

Ārstniecības iestāde kā datu pārzinis nodrošina personas datu drošu uzglabāšanu. Papīra dokumentus, kas satur personas datus, pārzinis glabā apsargātās telpās slēdzamos skapjos un nodrošina, ka tiem var piekļūt tikai tās personas, kurām pārzinis ir piešķīris tiesības apstrādāt datus. Pārzinis uzglabā elektroniskus datus ierīcēs, kas ir aprīkotas ar drošām parolēm un nodrošina, ka šiem datiem nevar piekļūt personas, kurām nav tiesības to darīt. Pārzinis veic datu drošības uzraudzību. Par gadījumiem, kuros ir konstatēts apdraudējums datu subjektam, Pārzinis paziņo Datu valsts inspekcijai un datu subjektam 72 stundu laikā.

Kas piekļūst pārziņa rīcībā esošajiem personas datiem

Ārstniecības iestādē pacienta personas datiem var piekļūt tikai tās personas, kas ir tieši iesaistītas pacienta ārstēšanā vai nodrošina ārstēšanai nepieciešamos atbalsta pasākumus, piemēram, pacientu pierakstu. Tiem personas datiem, kas ir ietverti grāmatvedības dokumentos, piekļūst iestādes vadītājs un grāmatvedis. Normatīvajos aktos noteiktos pienākumu, piemēram, statistikas datu apkopošanai, datu aktualizēšanai, valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu administrēšanai, nepieciešamo datu apstrādi veic kāds no ārstniecības iestādes nodarbinātajiem.

Kā personas dati tiek izmantoti

Pārzinis apņemas nenodot personas datus trešajām personām bez datu subjekta piekrišanas saņemšanas, kā arī ievērojot noslēgtos līgumus ar apdrošināšanas sabiedrībām apdrošināšanas līgumā noteiktajā apjomā un ārstniecības iestādē nodrošinot apmācību. Pacienta datus pārzinis var nodot trešajām personām bez pacienta piekrišanas tikai tiesību aktos noteiktajos gadījumos un tajos noteiktā apjomā.

Kādas ir datu subjekta tiesības un kā tās tiek nodrošinātas

Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, apskatīt tos, saņemt piemērotā papīra vai elektroniskā formā (ja dati šādā formā pieejami). Tiesības pieprasīt un saņemt informāciju par datu iegūšanu, apstrādi un glabāšanu. Tiesības pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir nepareizi, nepilnīgi, novecojuši. Tiesības pieprasīt savu personas datu dzēšanu ir ierobežotas un īstenojamas tikai attiecībā uz tiem datiem, kuru obligātu glabāšanu nenosaka normatīvie akti. Tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, ja ir pamats domāt, ka dati tiek apstrādāti nelikumīgi un/vai neatbilstoši mērķim.

Kā datu subjekts var iesniegt pieprasījumus un sūdzības par datu apstrādes jautājumiem

Datu subjektam šeit minēto tiesību īstenošanai ir jāiesniedz rakstisks pieprasījums Stopiņu ambulances direktoram, to nododot iestādē klātienē vai nosūtot pa pastu uz adresi: Institūta iela 20, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130. Elektroniski parakstītus iesniegumus var iesniegt, nosūtot tos uz e-pasta adresi: stopinu.ambulance@apollo.lv. Datu subjekts ir tiesīgs iesniegt sūdzību datu pārzinim – Stopiņu ambulancei. Datu subjekts ir tiesīgs iesniegt sūdzību par personas datu izmantošanu uzraugošajai iestādei - Datu valsts inspekcijai, tās adrese ir: Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011. Jautājumus par šo privātuma politiku, par personas datu izmantošanu, apstrādi un glabāšanu lūdzam uzdot, nosūtot ziņu uz e-pastu: stopinu.ambulance@apollo.lv vai prasot informāciju Stopiņu ambulances un Upesleju doktorāta darbiniekiem. Pārzinis ir tiesīgs grozīt Politiku pēc saviem ieskatiem. Politika ir pieejama Stopiņu ambulances telpās un mājas lapā www.stopinuambulance.lv.

E-recepte

No 2018. gada 1.janvāra receptes valsts kompensējamo zāļu saņemšanai izraksta elektroniski. E-receptei ir identifikācijas numurs (ID), tas ir unikāls receptes numurs, kas var būt nepieciešams, ja e-receptes zāles pērk nevis pats pacients, bet viņam tās iegādājas cits cilvēks. E-recepte nemaina kompensējamo zāļu iegādes kārtību. Tāpat kā līdz šim, kad receptes tika izrakstītas uz papīra veidlapām (rozā krāsā), arī tagad kompensējamo medikamentu izsniegšana pa daļām ir aizliegta. Izmantojot parasto e-recepti, pacients var iegādāties medikamentus pa daļām vienā vai vairākās aptiekās, jo farmaceits E-veselības sistēmā redzēs atlikušo medikamentu daudzumu. Ja e-recepti nav iespējams izrakstīt tehnisku iemeslu dēļ (piemēram, interneta vai elektrības traucējumu gadījumā), ārsts ir tiesīgs to izrakstīt papīra formā.